خانه‌ی رسانه‌ی ایرانیان

خانه‌ی رسانه‌ی ایرانیان، بزرگ‌ترین خانه‌ی رسانه در کشور، بالاترین اختیارات و حقوق رسانه‌ای در رسانه‌‌های پخش ‌(تلویزیون و رادیو)، محیطی و ترانزیت را در اختیار دارد. برخی اختیارات رسانه‌ای این شرکت به شرح زیر است.

 • 34 شبکه‌ی تلویزیونی و 34 شبکه رادیویی استانی در تمامی استانهای ایران
 • افزون بر 70 بیلبورد در تهران ( 2900 متر مربع )
 • تبلیغات مترو :
  لایت باکس‌های کنار پله برقی
  بیلبوردهای ایستگاههای متر
  تبلیغات بر روی گیت‌های ورودی
  کتیبه‌های داخل واگن
  تبلیغات برروی بدنه قطار
EN