شرکت روابط عمومی و دیجیتال آفتاب

این شرکت ، بعد از شش سال تجربه در ارائه‌ی روابط عمومی مدرن، روابط رسانه‌ای و محتوایی جامع و همچنین حضور در رسانه‌های دیجیتال، به‌صورت مستقل در 1395 در قالب یکی از شرکت‌های گروه ارتباطی شبکه آفتاب شروع به کار کرده است.

EN