شرکت تحقیقات بازار دیده‌بان آفتاب

شرکت تحقیقات بازار دیده‌بان آفتاب شرکت جانبی دیگر این گروه است که بعد از هفت سال خدمات‌رسانی به مشتریان در قالب یکی از واحدهای شرکت به‌‌صورت مستقل در 1395 شروع به کار کرده است.

EN