آژانس رسانه‌ی‌ آینه‌ی آفتاب

آژانس رسانه‌ای آینه‌ی آفتاب، که در 1381 تأسیس شد، بازوی برنامه‌ریزی و خرید رسانه در گروه ارتباطات شبکه‌آفتاب است این آژانس تنها آژانس پنج‌ستاره و درجه‌یک ایران محسوب می‌شود که یازده سال پیاپی رهبر این صنعت بوده است.

ازآنجاکه شبکه‌آفتاب تنها شرکت ایرانی است که از 1381 عضو انجمن اگتا بوده، آژانس رسانه‌ی آینه‌ی آفتاب، که بخشی از ACG است، منابع ارزشمندی در اختیار دارد که از طریق دسترسی به پایگاه داده‌های به‌روز و بسیار فنی دفاتر فروش رسانه در اروپا و کانادا برای برنامه‌ریزی رسانه‌ای مدرن و توسعه‌ی ابزار و فناوری‌ها به‌کار می‌روند. آمار و ارقام زیر، مربوط به 1396، به خودی خود گویا هستند:

  • 559.049 برنامه‌ریزی رسانه‌ای پخش
  • آگهی‌های تلویزیونی: 415.600 آگهی| معادل 11.122.200 ثانیه
  • آگهی‌های رادیویی: 183.449 آگهی| 5.270.817 ثانیه
  • 910 برنامه‌ریزی رسانه‌های تبلیغات محیطی (OOH Media planning)
  • 1500 برنامه‌ریزی ترکیبی رسانه‌های (Mix media planning)
EN