مؤسسه‌ی فرهنگی و هنری تصویر آفتاب

ازآنجاکه فرهنگ و هنر همواره دغدغه‌ی هر دو بنیانگذار شرکت، رضا حداد و مازیار حبیبی‌نیا، بوده است که هر دو سوابق فرهنگی و هنری متعددی در کارنامه‌ی دانش‌پژوهی خود دارند، مؤسسه‌ی «تصویر آفتاب» سایر ابعاد فرهنگی گروه ارتباطات شبکه‌آفتاب را برعهده دارد.

  • lمجله‌ی شبکه‌آفتاب: Aماهنامه‌ی فرهنگی و روشنفکرانه‌ای که از مرداد 1391 چاپ می‌شود.
  • کمپانی تئاتر آفتاب: یکی از معدود کمپانی‌های خصوصی تئاتر ایران که تاکنون سابقه‌ی تولید چندین نمایش بزرگ را درکارنامه‌ی خود داشته است، همچنین اجرای نمایش‌های آن در کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی با اقبال فراوانی روبرو شده است
  • تولید فیلم آفتاب: مؤسسه‌ی فرهنگی و هنری تصویر آفتاب از 1393 در حیطه‌ی دیگری از هنر وارد شد: سینما. این مؤسسه در همکاری با کارگردان و همکار خوب خود، کاوه ابراهیم‌پور، فیلم «یحیی سکوت نکرد» را تولید کرد که تجربه‌ای عالی بود.
  • وب‌سایت «آفتاب‌نت دِیلی»: رسانه‌ای آنلاین که به موازات مجله‌ی شبکه‌آفتاب فعالیت می‌کند.
    aftabnetdaily.com
EN