گروه شرکتهای ارتباطی شبکه آفتاب

شبکه آفتاب از شرکت‌های رهبر و پیشتاز در ارتباطات بازاریابی، تبلیغات و صنعت رسانه در ایران تشکیل شده است. این آژانس با بهره‌گیری از تخصص در تبلیغات خلاق و ارتباطات راهبردی از سال 1378 ، زمان تاسیس خود، در این زمینه مشغول به فعالیت بوده و از آن زمان همواره در حال رشد و افزایش توانایی های خود بوده تا بتواند در زمانی که مشتریان نیاز به ابزار قدرتمندتری برای ارتباطات بازاریابی خود دارند با اتکا به دانش و تجربه خود پاسخگوی نیازهای آنان باشد [بیشتر بخوانید]

شور و تعهد همواره بخشی از فرهنگ اصلی گروه شرکتهای ارتباطاتی شبکه آفتاب بوده است. حمایت و پشتیبانی از مشتریان و تعهد به برآورده ساختن کامل نیازهای آنان، برای ایجاد ارتباطی قوی و مؤثر با گروه‌های هدفشان، مایه‌ی قدرت و استحکام این نوع شرکت‌ها است. همه‌چیز در شبکه‌‌آفتاب در خدمت رضایت مشتری است؛ از تعدد و توانایی نیروهای انسانی گرفته تا پاسخگویی سریع و خدمات کامل و گسترده. چنین ذهنیت و فرهنگی باعث شده تا گروه ارتباطاتی شبکه‌ آفتاب، در یازده سال گذشته، رهبر صنعت تبلیغات و رسانه در ایران باشد